Οι τεχνικοί της Digilink είναι πιστοποιημένοι και εξειδικευμένοι στο χώρο της υποστήριξης των φορολογικών μηχανισμών και παρέχουν υπηρεσίες όπως:

Εγκατάσταση

Εκπαίδευση

Παραμετροποίηση

Κλείσιμο

Μεταβίβαση

Επισκευή

Υποστήριξη

Οι υπηρεσίες αφορούν το σύνολο των φορολογικών μηχανισμών της αγοράς.