Οι τεχνικοί της Digilink είναι πιστοποιημένοι και εξειδικευμένοι στις εμπορικές και λογιστικές εφαρμογές της Altec Software και της Megasoft και παρέχουν υπηρεσίες όπως:

 

Εγκατάσταση

Εκπαίδευση

Παραμετροποίηση

Υποστήριξη